Tagasi

SEO audit ja strateegia koostamine

Millised veebilehed vajavad SEO auditit ning pikemaajalist SEO strateegia koostamist?

 • Kui veebileht ei ole olulistele otsinguterminitele kergesti leitav.
 • Veebilehele saabub läbi orgaanilise külastuskanali väga vähe liiklust.
 • Suur osa külastajaid lahkuvad veebilehelt ühtki klikki sooritamata (kõrge külastuste põrkemäär).
 • Veebileht ei too piisaval määral tulemusi, sh müüke, broneeringuid ja hinnapäringuid.

Millist infot sisaldab veebilehe SEO audit?

SEO audit annab detailse ja tervikliku ülevaate veebilehe optimeerituse hetkeolukorrast. Auditis tuuakse välja kõik peamised veebilehe sisesed ning välised SEO elemendid ning antakse hinnang elementide seisukorrale koos konkreetsete juhistega muudatuste ja täienduste sisseviimiseks.

Audit kajastab põhjalikult järgmisi SEO tahke:

 • veebilehe ligipääsetavus külastajatele ning otsingumootori robotitele;
 • veebilehe turvalisus;
 • SEO seisukohast olulised veebianalüütika tööriistad ja nende seadistatus;
 • veebilehe mobiilisõbralikkus;
 • SEO elementide optimeeritus strateegilistele märksõnadele;
 • pildifailide optimeeritus strateegilistele märksõnadele;
 • struktureeritud andmete (Schema.org jt) implementeeritus;
 • veebilehe siseste linkide seisukord;
 • veebilehe väliste linkide seisukord.

Pikemaajaline SEO strateegia ja tegevusplaan pannakse paika lähtuvalt konkreetse veebilehe vajadustest, võttes aluseks SEO auditiga kaardistatud kitsaskohad ning auditis toodud hinnangud ühe või teise elemendi parandamise prioriteetsuse osas.

Küsi pakkumist