Tagasi

CRO teenus

CRO (Conversion Rate Optimization) ehk veebilehe konversioonidele optimeerimine. Suurenda veebilehe tulusust muutes müügi, päringu, tellimuse või muu Sinu ettevõtte jaoks väärtusliku tulemuseni viivat teekonda kasutaja jaoks maksimaalselt sujuvaks.

Millistel veebilehtedel on CRO teenust vaja?

CRO teenus sobib olenemata tegevusalast veebilehtedele, mille liikluse hulk on vähemalt 10 000 unikaalset külastust kuus, ent liiga vähesed külastajad jõuavad lõppeesmärgi sooritamiseni. Vajadust CRO teenuse järele on võimalik hinnata:

  • veebianalüütika baasil – tegevusala keskmisest madalam konversioonimäär, suur katkestatud tehingute %, katkised maandumislehed, aeglane lehe laadimise kiirus, soovitud teekonnast kõrvale kaldumine jm;
  • veebikülastajate adresseeritud probleemide baasil – ebaselge ostmise-, tellimise- või päringu esitamise protsess, info puudulikkus, negatiivne tagasiside jm.

Kõik see annab mõista, et veebileht ei ole kasutaja jaoks loogiliselt üles ehitatud ega motiveeri konverteeruma.

Milliseid tegevusi CRO teenus hõlmab?

CRO audit ja strateegia 

  • veebilehe tehnilise valmisoleku, veebikülastajate liikumise teekonna ja tegevuste ning mikro- ja makroeesmärkide täitmise esmane analüüsimine ja strateegia paika panemine.

Andmete kogumine ja analüüsimine

  • kasutajateekonnas esinevate kitsaskohtade kaardistamine kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uuringute teel – veebianalüütika, klikikaartide, klienditoe logide, kasutajatestide, intervjuude jm käigus kogutud andmete analüüsimine.

Hüpoteesi püstitamine 

  • kasutajamugavust takistavate kitsaskohtade kategoriseerimine ja prioritiseerimine.

A/B testimine

  • lahenduste loomine ja kõige tulusamate välja selgitamine.

Implementeerimine

  • testimise tulemusena selgunud parimate lahenduste elluviimine.

Küsi pakkumist