Digiturunduse audit

Pikaajaline edu turunduses põhineb tegevuse põhjalikul analüüsil ja pideval optimeerimisel. Digiturunduse audit aitab Sul hinnata oma ettevõtte digitaalset kohalolu ja senise tegevuse tulemuslikkust. Mis kõige olulisem: audit aitab Sul leida kõige optimaalsema tee kasvu ja tulemusteni!

Miks on digiturunduse audit vajalik?

 • Tulemuste hindamine – Auditi käigus saab analüüsida, millised kanalid ja strateegiad on olnud efektiivsed ning millised mitte. Hiljem saab teha andmetel põhinevad muudatused ja optimeerida oma turundustegevusi.
 • Eesmärkide seadmine – Aeg-ajalt on oluline veenduda, et seatud eesmärgid on selgelt määratletud, mõõtetavad ja saavutatavad. Audit näitab, kas ettevõttel on ehk hoopis potentsiaal rohkemaks, kui täna planeeritud.
 • Sihtgrupi mõistmine – Audit võimaldab mõista sihtgrupi eelistusi, vajadusi ja harjumusi ning seeläbi kohandada sõnumeid ja kanaleid.
 • Konkurentsianalüüs – Positsioneeri end teadlikult ning näe, kus seisab Sinu ettevõte võrreldes konkurentidega. Lisaks saad teada, milliseid strateegiaid ja millises mahus turundustegevusi konkurent kasutab.
 • Kulude ja tulemuste optimeerimine – Kellele ei meeldiks kulusid vähendada, nii et tulemused paranevad? Audit aitab avastada Sinu ettevõtte jaoks kõige optimaalsema tee ja vajadusel alternatiivid tänastele tegevustele.
 • Pikaajalise edu ja jätkusuutliku kasvu saavutamine – Digiturundus ei ole ärist lahus. Audit aitab Sul mõista, kuidas turundustegevused mõjutavad üldist äristrateegiat ja -tulemusi ning kuidas integreerida digitegevusi ettevõtte laiematesse eesmärkidesse.

 

Digiaudit sisaldab:

 

 • Konkurentide ja turuolukorra analüüsi. Kaardistuse tegemine on digiturunduse auditi raames oluline protsess, mis aitab mõista ettevõtte positsiooni digimaailmas võrreldes teiste sarnaste ettevõtetega. Oluline on meeles pidada, et konkurentsianalüüs ja turuolukorra kaardistamine ei ole ühekordne tegevus. Turg ja konkurentsitingimused muutuvad pidevalt. Lisaks koostame ettevõtte digitegevuste SWOT analüüsi.

 

 • Digiturunduse tegevuste analüüsi. Tegevuste põhjalik ja regulaarne analüüs on kriitilise tähtsusega, et mõista, millised strateegiad ja kanalid töötavad ning millised mitte. Digiturunduse valdkondade analüüs hõlmab endas seitset alapeatükki: veebilehe analüüs, sisuanalüüs, sotsiaalmeedia analüüs, reklaamide analüüs, SEO analüüs, konversioonide ja müügitsükli analüüs ning klienditeekonna analüüs. 

 

 • Eelarve hindamist ja äriliste piirväärtuste seadmist. Turunduseelarve analüüsimine aitab mõista, kas investeeringud turundustegevustesse toovad oodatud tulemusi. Lisaks aitab see hinnata potentsiaalset kasvukohta. Arvutame välja Sinu äri individuaalsed piirväärtused, näiteks: minimaalne ROAS/ROI; ideaalne CPC, nullpunkti CPC ja maksimaalne CPA.

 

 • Hinnang turundustegevuste eesmärgipärasusele ja kasvupotentsiaalile. Tugineme kõikidele eelnevatele peatükkidele.

 

 • Soovitused tulemuste maksimeerimiseks. Anname vähemalt 10 koheselt rakendatavat praktilist nõuannet koos juhistega.

 

Millisele ettevõttele Convertali digiturunduse audit sobib?

Auditi tegemiseks on oluline, et Su ettevõtte veebilehel oleks olnud Google Analytics (või mõni teine samaväärne) analüütikatööriist küljes vähemalt kuus kuud.

Alustavatele ettevõtetele saame pakkuda digiauditit teistsugusel kujul. Kirjuta meile ja uuri võimalusi!

Küsi pakkumist