'

Sotsiaalmeedia turundus ja reklaam

Kasvatame Sinu klientide bränditeadlikkust, lojaalsust ja ettevõtte müügitulu sotsiaalmeedia kanalite ning efektiivse sisuturunduse kaudu!

Sotsiaalmeedia kanalid (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn jt) hõlmavad aina suuremat veebikasutajate osakaalu, mistõttu on hästikorraldatud sotsiaalmeedia strateegia abil võimalik efektiivselt ja kiirelt jõuda kasutajateni ning Sinu potentsiaalsete klientideni. Haldame sotsiaalmeedia profiile ja korraldame tulemuslikke reklaamikampaaniaid erinevates sotsiaalmeedia kanalites.

Facebook lehe haldus

Facebook leht pakub palju erinevaid reklaami- ja kaasamisvõimalusi. Seetõttu on oluline, et leht oleks aktiivne ja kvaliteetse sisuga. Aitame luua sisustrateegia, lehe üldise kontseptsiooni ning loodud strateegiaid ka iganädalaselt ellu viia.

Reklaamikampaaniad sotsiaalmeedias

Pakume reklaamikampaaniate korraldamist ning tulemuspõhist haldust sotsiaalmeedia erinevates kanalites - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn jt.

Remarketing Facebookis

Facebook on efektiivne remarketing ehk taasturundamise keskkond, kuna huvitatud kasutajad ja nende info on hästi kättesaadav. Remarketing kampaaniad saab kohandada kasutajate huvide järgi, et neid kõige paremini kõnetada ning Sinu lehele tagasi juhatada.

Veebipõhised tarbijamängud

Erilahendustega veebipõhised tarbijamängud on efektiivsed nii uute kasutajate aktiivseks kaasamiseks kui ka remarketing strateegia osana. Pakume tarbijamängude loomist ning läbiviimist Sinu eesmärgile vastavalt.

Sisustrateegia loomine

Efektiivse sisuturunduse loomisel on vajalik esimese sammuna koostada strateegia, mille toel potentsiaalseid kliente kõnetada. Pakume strateegia loomise teenust, mis suhestub täpselt Sinu brändikontseptsiooniga.