'

CRO teenus

Suurenda veebilehe tulusust muutes müügi, päringu, tellimuse või muu Sinu ettevõtte jaoks väärtusliku tulemuseni viiv teekond kasutaja jaoks maksimaalselt sujuvaks

CRO (conversion rate optimization) ehk veebilehe konversioonidele optimeerimine

 

Millistel veebilehtedel on CRO teenust vaja?

CRO teenus sobib olenemata tegevusalast veebilehtedele, mille liikluse hulk on vähemalt 10 000 unikaalset külastust kuus, kuid liiga vähesed külastajad jõuavad lõppeesmärgi sooritamiseni. Vajadust CRO teenuse järele on võimalik hinnata:

 • veebianalüütika baasil – tegevusala keskmisest madalam konversioonimäär, suur katkestatud tehingute %, katkised maandumislehed, aeglane lehe laadimise kiirus, soovitud teekonnast kõrvale kaldumine jm;
 • veebikülastajate poolt adresseeritud probleemide baasil – ebaselge ostmise-, tellimise- või päringu esitamise protsess, info puudulikkus, negatiivne tagasiside jm.

Kõik see annab mõista, et veebileht ei ole kasutaja jaoks loogiliselt üles ehitatud ega motiveeri konverteeruma.

 

Mida CRO teenus võimaldab?

CRO teenuse eesmärk on veebilehe kitsaskohad süstemaatilise, sihtrühmal ja andmetel põhineva analüüsi käigus üles leida, testida ning veebi tulusust suurendavad lahendused juurutada. CRO teenuse raames tehtavad parendused põhinevad andmetel mitte kõhutundel! CRO teenuse abil:

 • saate rohkem kliente ja suurendate veebilehe tulusust;
 • hangite veebilehe kaudu kvaliteetsemaid potentsiaalsete klientide kontakte;
 • vähendate kliendi hankimise kulusid;
 • avaldub positiivne mõju veebilehe positsioonile otsingumootori tulemustes;
 • langevad makstud reklaami klikihinnad ehk hoiate kokku reklaamikuludelt;
 • parandate brändi üldist kuvandit;
 • suurendate püsikliendi väärtust – CRO eesmärk ei ole ainult klienti püüda, vaid ka teda hoida;
 • õpite paremini tundma klientide käitumist teie veebilehel ja saate väärtusliku sisendit turundustegevuste tarvis;
 • loome just teie veebilehe kitsaskohtadest lähtuvad rätseplahendused;
 • on tulemused täpse analüütika abil mõõdetavad ja jälgitavad.

 

Milliseid tegevusi CRO teenus hõlmab?

 1. CRO audit ja strateegia 
  • veebilehe tehnilise valmisoleku, veebikülastajate liikumise teekonna ja tegevuste ning mikro- ja makroeesmärkide täitmise esmane analüüsimine ja strateegia paika panemine.
 2. Andmete kogumine ja analüüsimine
  • kasutajateekonnas esinevate kitsaskohtade kaardistamine kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uuringute teel – veebianalüütika, klikikaartide, klienditoe logide, kasutajatestide, intervjuude jm kõigus kogutud andmete analüüsimine.
 3. Hüpoteesi püstitamine 
  • kasutajamugavust takistavate kitsaskohtade kategoriseerimine ja prioritiseerimine.
 4. A/B testimine
  • lahenduste loomine ja kõige tulusamate välja selgitamine.
 5. Implementeerimine
  • testimise tulemusena selgunud parimate lahenduste elluviimine.

 

Meiega koostööd alustades:

 • jõuavad teieni värskeimad kompetentsid ja praktikad;
 • teostavad tööd sertifitseeritud ja kogenud spetsialistid;
 • hoolitseme ladusa projektijuhtimise eest;
 • teete koostööd toredate ja edumeelsete inimestega.

 

 

Teenuse hind sõltub veebilehe hetkeolukorrast, külastatavusest, optimeeritavate alamlehtede ja erinevate keelte arvust. Esmase auditi ja hinnapäringu saamiseks täida palun kõrval olev päringuvorm!