'

E-posti turundus ja Gmaili reklaam

Hoia oma ettevõtte kõige väärtuslikumat vara - kliente! Telli e-posti kampaaniad nii püsiklientidele kui ka uute klientide leidmiseks.

Aitame kaasa lojaalsete püsiklientide võitmisele ning kliendisuhete arendamisele e-posti turunduse kaudu. E-posti kaudu on võimalik jõuda juba varasemalt Sinu toote või teenusega kokkupuutunud inimesteni kui ka potentsiaalsete uute klientideni, kellel võiks Sinu pakutava vastu huvi olla. Et läheneda klientidele personaalsemalt, on võimalik saadetavaid e-posti reklaame sihtgruppide kaupa eristada.

Google Gmail reklaam

Gmail on kõige laiaulatuslikum e-posti platvorm. Gmaili kampaaniad on tõhusad, kuna on võimalik jõuda isikliku e-posti kaudu Sinu tootest või teenusest huvitunud inimesteni. Reklaamikampaaniaid koostame nii spetsiifiliste pakkumiste edastamise eesmärgil kui ka bränditeadlikkuse kasvatamiseks.

E-posti kampaaniad meililistile

Kui omad kvaliteetselt meililisti oma klientide, partnerite ja teiste huvitunud inimeste aadressidega, saad e-posti kampaaniate kaudu efektiivselt nendeni suunata eripakkumisi ja hoida neid kaasatuna. Korraldame ja viime läbi kampaaniaid, mis meilireklaamide kaudu kõnetavad otse Sinu olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente!